Національна премія

Національна премія України імені Тараса Шевченка

Республiканська премiя iменi Т.Г. Шевченка заснована з 20 травня 1961 року Постановою Ради Мiнiстрiв УРСР. Згiдно цiєї Постанови було встановлено нагороджувати видатних митцiв за високоiдейнi й високохудожнi твори та роботи у галузi лiтератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва та кiнематографiї. Нагорода лауреатiв Шевченкiвської премiї вiдбулася вперше 9 березня 1962 року. Першими Диплом та Почесний знак лауреата отримали Павло Тичина, Олесь Гончар в галузi лiтератури i Платон Майборода в галузi музики. Грошова винагорода лауреата виплачувалася у розмiрi 2500 крб. Вiд 23 квiтня 1969 року Республiканська премiя отримала назву "Державна Премiя УРСР iменi Т.Г.Шевченка", а згiдно Указу Президента України вiд 22 червня 2000 року № 808/2000 найвища нагорода в Українi в галузi культури набула нового статусу: "Нацiональна премiя України iменi Тараса Шевченка".

Присудження Нацiональної премiї провадиться Указом Президента України щорiчно. П'ять Нацiональних премiй встановлено з таких номiнацiй: - художня лiтература (поезiя, проза, драматургiя, переклади): - документальна i науково-критична лiтература (естетика, лiтературознавство, мистецтвознавство, есеiстика, критика, мемуаристика, бiблiографiї, публiцистика, журналiстика); - образотворче мистецтво (живопис, графiка, скульптура, монументальне мистецтво, народне мистецтво); - сценiчне та екранне мистецтво (театральнi та телевiзiйнi вистави, режисерськi, сценографiчнi, акторськi роботи, опернi арiї, документальнi кiно- i телефiльми, анiмацiя). 

Комiтет з Нацiональної премiї України проводить розгляд творiв та робiт у три конкурснi тури: перший тур - попереднiй вiдбiр творiв i робiт та допущення їх до другого туру конкурсу шляхом обговорення та вiдкритого голосування; другий тур - допущення творiв i робiт до третього туру конкурсу шляхом таємного голосування: публiкацiя в газетi "Урядовий кур'єр" списку авторiв, допущених до третього туру: аналiз матерiалiв преси, вiдгукiв та пропозицiй, пiдготовка в разi необхiдностi експертних висновкiв; третiй тур - пiдсумкове обговорення творiв i робiт, прийняття шляхом таємного голосування рiшення щодо кандидатур на присудження Нацiональної премiї i подання його до Комiсiї державних нагород та геральдики для пiдготовки висновкiв про присудження Нацiональної премiї i внесення на розгляд Президентовi України вiдповiдних пропозицiй. 

Твори i роботи, якi у конкурсному вiдборi дiйшли до третього туру, можуть висуватися повторно, але не бiльше двох разiв. 

Комiтет приймає твори i роботи за здобуття Нацiональної премiї наступного року з 1 серпня до 1 листопада поточного року. 

Колектив авторiв твору, висунутий на здобуття Нацiональної премiї, не може становити трьох осiб, а колектив виконавцiв - п'яти учасникiв. Не допускається включення до колективу претендентiв осiб, якi виконували адмiнiстративнi, органiзаторськi чи консультативнi функцiї. 

Нацiональна премiя присуджується авторовi чи виконавцевi один раз за життя. Лауреатам Нацiональної премiї Комiтетом виплачується грошова частина, розмiр якої визначається кожного року Президентом України.