Листи Шевченка


Данило Семенович! Дайте Федорові рукопис «Южнорусского букваря», його треба показать Бекетову.

Т. Шевченко На звороті: Его благородию Данилу Семеновичу Каменецкому. В типографії Куліша.

Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 136). Рік написання встановлюється за змістом (згадка про «Букварь южнорусский»). Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. – № 1. – С. 26. Публікація П. I. Зайцева). Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 199. Д. С. Каменецький відповів Шевченкові запискою, яка досі здогадно датувалася першою половиною січня 1861 р. [Листи до Т. Г. Шевченка. – К., 1962. – с. 216]. Це ж неточне датування збережено й у «Листах до Тараса Шевченка» [К., 1993. – с. 181, 349]. Дайте Федорові рукопис «Южнорусского букваря»… – Йдеться про посібник для навчання грамоти в недільних школах, складений Шевченком українською мовою восени 1860 р. Збереглися лише чорнові фрагменти цього рукопису (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 115). …його треба показать Бекетову. – Цензор Петербурзького цензурного комітету Бекетов Володимир Миколайович (1809 – 1883) розглянув рукопис «Букваря южнорусского» і дав дозвіл на його друкування 21 листопада 1860 р. Крім світської, буквар пройшов також духовну цензуру, дозвіл якої (цензор – професор Петербурзької духовної академії В. Карпов), датований 25 листопада 1860 р., був санкціонований архімандритом Фотієм [Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – с. 361 – 362].

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 213 (текст), с. 522 – 523 (примітки).

До перелiку