Листи Шевченка


Ваше превосходительство!
Оставленные вами у себя мои вещи прошу вас покорнейше велеть переслать мне, через почту, в Оренбургскую губернию, в крепость Орскую, на имя Тараса Григорьева Шевченка или передайте моєму приятелю, сотруднику археографической комиссии Алексею Сенчилу для отправки ко мне. В портфели между рисунками есть оригинальный рисунок известного французского живописца Ватто. Ежели угодно будет вашему превосходительству приобресть его, то я охотно уступаю за цену, какую вы назначите. Предложил бы вам виды Киева, но они не окончены, а во-вторых, хотя неясно, они мне будут здесь напоминать наш прекрасный Киев.
Вашего превосходительства покорнейший слуга
Т. Шевченко

Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 232).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1894. – № 2. – . 321).
Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне ібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 38 – 39.
Фундуклей Іван Іванович (1804 – 1880) – київський цивільний губератор (1839 – 1852). Виявляючи інтерес до історії та археології, цікавився оботою Археографічної комісії, в якій працював і Шевченко. Тоді ж ідбулося їх знайомство. Відібрані в Шевченка під час арешту рукописи, альбоми, малюнки, малярське приладдя були передані І. Фундуклею, який надіслав рукописи й малюнки до III відділу в Петербург, а згодом – й інші речі [Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – с. 136]. На час, коли Шевченко написав йому листа, І. І. Фундуклей не міг виконати поетового прохання і на листа не відповів.
Сенчило-Стефановський Олексій Фролович (1808 – 1866) – український художник, учитель малювання Києво-Подільського дворянського чилища. Був співробітником Тимчасової комісії для розгляду давніх актів у Києві. З Шевченком познайомився під час його першої подорожі в Україну 1843 р.
Ватто Антуан (1684 – 1721) – французький живописець і графік. Писав переважно жанрові картини («Савояр», «Справжня веселість», «Скрутне становище» та ін.). За картину «Відплиття на острів Цітеру» дістав звання академіка (1717). У Шевченка, очевидно, був не оригінал малюнка Ватто, а офорт [див.: Чагодаев А. А. Антуан Ватто / Альбом. – М., 1963].
Предложил бы вам виды Киева… – Протягом 1843 – 1846 рр. Шевченко створив чимало малюнків, на яких зображено краєвиди, історичні пам’ятки та архітектурні споруди Києва і його околиць. Виконано їх аквареллю, сепією, олівцем. Серед них – акварель «Костьол у Києві», сепія «Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі», малюнок олівцем «Видубецький монастир у Києві». Які малюнки мав на увазі Шевченко, не відомо.
В. Є. Шубравський
Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 34 – 35 (текст), с. 331 – 332 (примітки).

До перелiку