Листи Шевченка


Вручи Федорові билет, коли достано, і 25 карб[ованців].

Т. Ш

Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 174). Рік написання визначається за змістом. Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. – № l. – С. 25. Публікація П. I. Зайцева). Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 225. Вручи Федорові билет, коли достано… – Федір – Ф. Еристов. Очевидно, йдеться про якусь новорічну виставу або концерт; наприкінці грудня, відчувши себе трохи краще, Шевченко почав виходити з дому.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 215 (текст), с. 526 (примітки).

До перелiку