Листи Шевченка


По счету Гогенфельдена отдай гроші Федорові.

Т. Ш.

Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 175). Датується за рахунком друкарні В. Гогенфельдена від 14 січня 1861 р. Адресат встановлюється за змістом. Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. – № 1. – С. 25. Публікація П. I. Зайцева). Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 229. По счету Гогенфельдена… – Рахунок друкарні В. Гогенфельдена за друкування «Букваря южнорусского» становив 195 крб. 50 коп. (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 710).

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 218 (текст), с. 528 (примітки).

До перелiку