Листи Шевченка


Друже мій добрий і єдиний!

Посилаю тобі квитанцію із Контори транспортов, через котору я посилаю ящик з моїми книгами. Прийми його та нехай у тебе полежить де-небудь до якогось часу. Вибуду я із Нижнього 25 февраля. А коли прибуду в Никольское – не знаю. Думаю вже не вертаться в Нижній. Обісів він мені. Цур йому. Цілує тебе твоя Тетяся тричі, і я тричі, поки побачусь, а то й лік потеряю, а поки що бувай здоров і веселий і не забувай мене.

Т. Шевченко

Поцілуй за мене Сергея Тимофеевича і Максимовича.

Примiтки:

Подається за автографом (Центральний державний історичний архів України (Львів), ф. 1629, оп. 1, № 11). Вперше опубліковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 177. …посилаю ящик з моїми книгами… нехай у тебе полежить де-небудь до якогось часу. – Опис особистої бібліотеки Шевченка свідчить, що деякі книжки, одержані ним на засланні та в Нижньому Новгороді, були в нього і в Петербурзі й зберігалися до самої смерті [Анісімов В., Середа Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. – С. 340 – 345]. Вибуду я із Нижнього 25 февраля. – Свій намір залишити Нижній Новгород і чекати вирішення своєї дальшої долі в підмосковному селі Никольскому на дачі сина М. С. Щепкіна Шевченко змінив у зв’язку з одержанням 25 лютого 1858 р. звістки від М. М. Лазаревського, що йому дозволено проживати в Петербурзі. З Нижнього Новгорода він виїхав «в три часа пополудни 8 марта» (див. запис у щоденнику від 10 березня 1858 р.). Цілує тебе… Тетяся… – К. Б. Піунова. Поцілуй за мене Сергея Тимофеевича і Максимовича. – С. Т. Аксакова та М. О. Максимовича.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 167 (текст), с. 446 (примітки).

До перелiку