Листи Шевченка


Осип Максимович!
Сей панич суть предобрий і предорогий наш земляк; дак приміте його так, як і мене самого.
П. Куліш, рука власна
1847, ст[ичня] 10.
Істинно.
Т. Шевченко
На звороті:
Його високоблагородію Осипу Максимовичу Бодянському против арбатского съезжего дома, в доме Дзюма, Дзыма albo coś podobnego. Узнать в лавке «Москвитянина» или на обертке «Чтений». От П. Кулиша


Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 99, № 72, арк. 43).
Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1897. – № 10. – с. 35).
До зібрання творів вводиться вперше.
Лист написаний рукою П. О. Куліша. Шевченкові належить приписка «Істинно» та підпис «Т. Шевченко». Про перебування Шевченка на Чернігівщині в січні – лютому 1847 р. див. його лист до М. І. Костомарова від 1 лютого 1847 р.
Сей панич суть предобрий і предорогий наш земляк… – Ідеться про чиновника канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора, вченого, згодом педагога Миколу Івановича Гулака (1822 – 1899).
Узнать в лавке «Москвитянина…» – «Москвитянин» – літературний журнал, що видавався у Москві в 1841 – 1856 рр. Мав історичний відділ, в якому співробітничав і О. М. Бодянський.
…на обертке «Чтений». – «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете» (1846 – 1848, 1858 – 1877) – видання Московського товариства історії та старо-житностей російських. О. М. Бодянський з 1845 р. був секретарем цього товариства і редактором «Чтений».
Н. П. Чамата
Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 221 – 222 (текст), с. 534 (примітки).

До перелiку